مطالب مرتبط با برچسب

مصوب شورای عالی تولید

 تولید «سفیدپوش»
فیلم کوتاه «سفیدپوش» به کار گردانی رضا فهیمی تهـــیه کننـدگی انجـمن ســینمای جـوانان ایـــران و  رضافهــیمی تولید و آماده نمایش...
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد