مصطفی رستم‌پور

۳۰ مهر ۱۳۹۹

2 فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره اسپانیا

2 فیلم کوتاه «گوسفندان ما را خواهند بلعید» ساخته مشترک مصطفی رستم‌پور و عاطفه رضایان و «خوا ...

۲۲ شهریور ۱۳۹۹

رقابت «گوسفندان ما را خواهند بلعید» در آمریکا

  فیلم کوتاه «گوسفندان ما را خواهند بلعید» به کارگرانی  مشترک مصطفی رستم‌پور و عاطفه ر ...

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

خواب سنگین پیرمرد در ایتالیا

  فیلم کوتاه «خواب سنگین پیرمرد» ساخته مصطفی رستم‌پور موفق به حضور در جشنواره بین‌المللی ای ...

۱۲ اسفند ۱۳۹۷

خواب سنگین پیرمرد در مجارستان

  فیلم کوتاه «خواب سنگین پیرمرد» موفق به حضور در جشنواره بین‌المللی مدیاویو مجارستان بخش ON ...