مصطفی آل احمد

۶ شهریور ۱۳۹۷

پنجاه و دومین جلسه پاتوق فیلم کوتاه با حضور مصطفی آل‌احمد برگزار شد

پنجاه و دومین جلسه نشست از فصل ششم پاتوق فیلم کوتاه، «سینما آینده»، با حضور مصطفی آل‌احمد ب ...

۲۲ آبان ۱۳۹۵

مرور آثار مصطفی آل احمد در پنجمین روز جشنواره فیلم کوتاه تهران

  در پنجمین روز سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران، آثار کوتاه مصطفی آل احمد مرور می شود. ...

۱۶ آبان ۱۳۹۵

بزرگداشت مصطفی آل احمد در جشنواره فیلم کوتاه تهران

بزرگداشت مصطفی آل احمد در سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران برگزار می شود. به گزارش ستاد ...