مطالب مرتبط با برچسب

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد

عیادت رئیس سازمان سینمایی و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از «رضا رویگری»
  محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی کشور به همراه سیدمجید پوراحمدی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر و یز...

۲۰ مهر ۱۴۰۰

عیادت رئیس سازمان سینمایی و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از «رضا رویگری»
با جشنواره‌های منطقه‌ای سینمای ج...
۴ نامزدی برای «تریپلکس» در امریکا
آموزش رایگان برای هنرجویان ۲۰ دف...
آیین نامه نهمین جشنواره ملی نماز...
تقی‌زاده: تیم‌سازی؛ مهم‌ترین ویژ...
فاطمه نیشابوری: رویدادهای جهانی ...