مطالب مرتبط با برچسب

مسعود سفلایی

مسعود سفلایی بر خط فرضی
گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور مسعود سفلایی، برگزار می‌شود.   به‌گزارش روابط عموم...

۰۶ مرداد ۱۴۰۰

مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...