مسعود امینی‌تیرانی

۳۰ تیر ۱۳۹۸

لذت‌های فیلمبرداری در دفتر ویژه تهران

کارگاه تخصصی فیلمبرداری با عنوان «لذت‌های فیلمبرداری» در انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر وی ...

۲ اسفند ۱۳۹۶

افتخارات فیلم کوتاه به موزه سینما می‌روند

مسعود امینی‌تیرانی، رییس انجمن فیلم کوتاه ایران از افتتاح غرفه فیلم کوتاه در موزه سینما در ...