مطالب مرتبط با برچسب

مستند کوتاه دمام

عابدین رمضانی مطرح کرد:
«دمام» می‌خواهد یاد طبال‌های بوشهر را زنده نگه دارد
کارگردان مستند «دمام» از راه‌یافتگان به شصت و ششمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان بوشهر- خلیج فارس معتقد است این رویدادها ضمن مح...

۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

«دمام» می‌خواهد یاد طبال‌های بوشهر را زنده نگه دارد
با جشنواره‌های منطقه‌ای سینمای ج...
۴ نامزدی برای «تریپلکس» در امریکا
آموزش رایگان برای هنرجویان ۲۰ دف...
آیین نامه نهمین جشنواره ملی نماز...
تقی‌زاده: تیم‌سازی؛ مهم‌ترین ویژ...
فاطمه نیشابوری: رویدادهای جهانی ...