مطالب مرتبط با برچسب

مستند چهره

مستند چهره در اردبیل تولید شد
مستند کوتاه «چهره» به کارگردانی داور نجفی در اردبیل آماده نمایش شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، موضوع این ف...

۱۱ بهمن ۱۳۹۹

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد