مطالب مرتبط با برچسب

مستند سازی

برگزاری کارگاه مستند سازی با حضور مهرداد اسکویی در بوشهر
کارگاه دو روزه  مستندسازی به سرپرستی مهرداد اسکویی در انجمن سینمای جوانان استان بوشهر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سین...

۲۳ مهر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه مستند سازی با حضور مهرداد اسکویی در بوشهر
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد