مطالب مرتبط با برچسب

مسابقه فیلم کوتاه

کارگردان فیلم کوتاه «ارفاق»: وقتی در مورد «سینما» حرف می‌زنیم نباید فیلم کوتاه و بلند را منفک از هم بدانیم
  رضا نجاتی کارگردان فیلم کوتاه «ارفاق»، برلزوم تعامل جدی میان جشنواره فجر و انجمن سینمای جوانان ایران به‌عنوان برگزارکنند...

۱۲ بهمن ۱۴۰۰

کارگردان فیلم کوتاه «ارفاق»: وقتی در مورد «سینما» حرف می‌زنیم نباید فیلم کوتاه و ...
آثار مستند راه‌یافته به چهلمین ج...
اعضای هیات انتخاب و داوری آثار م...
آئین‌نامه و ضوابط نام‌نویسی در ص...
از گپ‌های کارگردان در مرحله پیش ...
پشتیبانی انجمن سینمای جوانان ایر...
فیلمسازان جوان به‌دنبال معجزه نب...