مطالب مرتبط با برچسب

مسابـقه عکاسـی

فراخوان مسابـقه عکاسـی  «میراث فرهنگی ناملموس و جوانان»
دومیـن مسابـقه عکاسـی بیـن­المـللی با عنـوان «میراث فرهنگی ناملموس و جوانان» فراخوان داد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوا...

۲۴ دی ۱۳۹۷

فراخوان مسابـقه عکاسـی  «میراث فرهنگی ناملموس و جوانان»
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد