مطالب مرتبط با برچسب

مریم پوریامین

داوران آثار کوتاه داستانی جشنواره بین‌المللی فیلم حوا معرفی شدند
محمدعلی باشه‌آهنگر، مریم پوریامین، امیرعباس ربیعی، امیرحسین عسگری و حسین نمازی مسئولیت داوری فیلم‌های کوتاه داستانی راه‌یافته ب...

۲۱ تیر ۱۴۰۲

داوران آثار کوتاه داستانی جشنواره بین‌المللی فیلم حوا معرفی شدند
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد