مطالب مرتبط با برچسب

مریم اسماعیلی

پایان فیلمبرداری «تِلما» در بوشهر
فیلم کوتاه «تِلما» به  کارگردانی مریم اسماعیلی و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان بوشهر با اتمام مراحل فیلمبرداری در حال تدوین ش...

۱۵ مهر ۱۳۹۹

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد