مرگ کاریز

۲۳ دی ۱۳۹۷

مرگ کاریز در  انگلیس

مستندکوتاه «مرگ کاریز» محصول انجمن سینمای جوانان گناباد در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه Li ...

۲۴ آذر ۱۳۹۷

مرگ کاریز در نیجریه

مستندکوتاه «مرگ کاریز» محصول انجمن سینمای جوانان گناباد در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه IN ...

۹ مهر ۱۳۹۷

«مرگ کاریز» در اکراین

مستند کوتاه «مرگ کاریز» تهیه شده در انجمن سینمای جوانان گناباد، در جشنواره بین‌المللی فیلم ...

۲۷ خرداد ۱۳۹۷

نمایش مستند مرگ کاریز در دو جشنواره جهانی

فیلم «مرگ کاریز» به فستیوال “TO SAVE AND PRESERVE” کشور روسیه  و جشنواره بین‌ال ...