مرضیه ابرار پایدار

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

حضور«آدم خانگی» در سه جشنواره جهانی

انیمیشن کوتاه «آدم خانگی» ساخته مرضیه ابرارپایدار به سه جشنواره جهانی می‌رود. به گزارش رواب ...

۲۲ اسفند ۱۳۹۶

نمایش انیمیشن «آدم خانگی» در آمریکا و مکزیک

 انیمیشن کوتاه «آدم خانگی» به کارگردانی مرضیه ابرارپایدار به ۲ جشنواره «آریزونا» آمریکا و « ...

۹ اسفند ۱۳۹۶

«آدم خانگی» بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره Largo سوئیس شد

انیمیشن کوتاه «آدم خانگی» به کارگردانی مرضیه ابرارپایدار بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره بین‌ا ...