مطالب مرتبط با برچسب

مرجان ریاحی

«امروز جمعه است» در انگلستان
فیلم کوتاه «امروز جمعه است» ساخته محمد آهنگر این‌بار در جشنواره بین‌المللی TweetFest انگلستـان رقابت می‌کند. به‌گزارش روابط‌ع...

۰۸ آذر ۱۴۰۰

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد