مطالب مرتبط با برچسب

مرتضی کریمی

محمد خزاعی عنوان کرد:
افق انجمن سینمای جوانان ایران تا پایان سال 1404 مشخص شود
محمد خزاعی، رییس سازمان سینمایی در جلسه با معاونان انجمن سینمای جوانان ایران به بررسی فعالیت‌ها، عملکرد و راهبرد این نهاد سینما...

۰۱ شهریور ۱۴۰۲

افق انجمن سینمای جوانان ایران تا پایان سال 1404 مشخص شود
نخستین نشست رسانه‌ای چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران/ گزارش تصویری دوم
نشست رسانه‌ای چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران با حضور مهدی آذرپندار مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و دبیر این رو...

۳۰ مرداد ۱۴۰۲

نخستین نشست رسانه‌ای چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران/ گزارش تصویری دوم
نخستین نشست رسانه‌ای چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران/ گزارش تصویری اول
نشست رسانه‌ای چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران با حضور مهدی آذرپندار مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و دبیر این رو...

۳۰ مرداد ۱۴۰۲

نخستین نشست رسانه‌ای چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران/ گزارش تصویری اول
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...