مدیر عامل انجمن سینمای جوانان

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

مدیرعامل انجمن به مناسبت روز معلم پیامی صادر کرد: روز تعظیم علم

سیدصادق موسوی، مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران طی پیامی روز معلم را به مدرسان و مربیان ا ...

۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

همکاری انجمن سینمای جوانان ایران با جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

انجمن سینمای جوانان ایران و جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با هدف همکاری‌های فرهنگی، ه ...