مطالب مرتبط با برچسب

مدیرعامل انجمن سینمای جوان ایران

سیدصادق موسوی: مدیرعامل انجمن سینمای جوان ایران باید خودش را خدمتگزار فیلم کوتاه کشور بداند نه خدمتگزار انجمن
سیدصادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، در گفت وگو با سایت تحلیلی خبری فیلمروز درباره  تحولات و اتفاقات مثبت انجمن در...

۰۵ خرداد ۱۳۹۷

سیدصادق موسوی: مدیرعامل انجمن سینمای جوان ایران باید خودش را خدمتگزار فیلم کوتاه کشور ب...
مدیرعامل انجمن سینمای جوان ایران: فیلم کوتاه نیازمند برگزاری جشنواره است
سیدصادق موسوی بیان کرد: جشنواره‌های هنری محل شناسایی و شکوفایی استعدادهای جوانانی هستند که به هر دلیلی تاکنون فرصت دیده شدن ندا...

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

مدیرعامل انجمن سینمای جوان ایران: فیلم کوتاه نیازمند برگزاری جشنواره است
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد