مطالب مرتبط با برچسب

مدال زرین انجمن سینمای جوانان ایران

حمایت انجمن سینمای جوانان از دو کارگردان جشنواره فیلم ۱۰۰
سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 امشب 12 اسفندماه با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینما...

۱۲ اسفند ۱۴۰۱

حمایت انجمن سینمای جوانان از دو کارگردان جشنواره فیلم ۱۰۰
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد