مطالب مرتبط با برچسب

محمود شکرایه

تولید خاک چال در اراک
فیلم کوتاه «خاک چال» به کارگردانی محمود شکرایه در اراک آماده نمایش شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، این فیلم...
 «خاک چال» روی میز تدوین
فیلم کوتاه «خاک چال» به کارگردانی محمود شکرایه و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای اراک با پایان مراحل فیلمبرداری در حال تدوین شدن است. ...
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد