مطالب مرتبط با برچسب

محمد مهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی

گزارش تصویری حضور محمد مهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی

۲۰ آبان ۱۳۹۷

گزارش تصویری حضور محمد مهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد