محمد فراهانی

۱۴ فروردین ۱۳۹۷

«از حسکه با عشق» بهترین فیلم جشنواره “Dieciminuti” ایتالیا شد

محمد فراهانی جایزه بهترین فیلم کوتاه سیزدهمین جشنواره جهانی فیلم”Dieciminuti” ا ...

۳۰ دی ۱۳۹۶

«از حسکه با عشق» در آمریکا

فیلم کوتاه «ازحسکه با عشق» به جشنواره بین‌المللی Women And Minorities in Media آمریکا راه ی ...

۷ آذر ۱۳۹۶

«از حسکه با عشق» بهترین فیلم جشنواره Davinci آمریکا

«از حسکه با عشق» عنوان بهترین فیلم  کوتاه جشنواره بین‌المللی فیلم Davinci آمریکا را از آن خ ...