مطالب مرتبط با برچسب

محمد عیاز

مراحل فنی «وقت رفتن» به پایان رسید
مراحل فنی فیلم کوتاه «وقت رفتن» به کارگردانی محمد عیاز به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، مراحل فنی...

۱۶ مرداد ۱۴۰۲

با جشنواره‌های منطقه‌ای سینمای ج...
۴ نامزدی برای «تریپلکس» در امریکا
آموزش رایگان برای هنرجویان ۲۰ دف...
آیین نامه نهمین جشنواره ملی نماز...
تقی‌زاده: تیم‌سازی؛ مهم‌ترین ویژ...
فاطمه نیشابوری: رویدادهای جهانی ...