مطالب مرتبط با برچسب

محمد علایی

هفدهمین جلسه از فصل هشتم پاتوق فیلم کوتاه برگزار می‌شود
فیلم‌های کوتاه «ارغوان»، «آقای مرد»، «تو هنوز اینجایی» و «مجلس شبیه» در هفدهمین جلسه از فصل هشتم پاتوق فیلم کوتاه، با حضور هادی...

۱۵ مرداد ۱۴۰۲

هفدهمین جلسه از فصل هشتم پاتوق فیلم کوتاه برگزار می‌شود
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...