محمدناصری

۱۸ مرداد ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی« ایماژ در سینما » در دفتر کرج برگزارشد

کارگاه آموزشی ایماژ در سینما با حضور محمد ناصری،  از اساتید حوزه سینما در دفتر کرج برگزار ش ...

۱۶ مرداد ۱۳۹۶

کارگاه « ایماژ در سینما» در دفتر کرج برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی ایماژ در سینما با حضور «محمد ناصری» در دفتر کرج برگزار می‌شود. به گزارش روابط ...