مطالب مرتبط با برچسب

محمدمهدی خیرجو

بازدید مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران از دفاتر استان خراسان رضوی / دیدار با مسؤولان فرهنگی
  مهدی آذرپندار مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران  و طیبه فلکیان معاون امور استان های انجمن، ضمن بازدید از دفتر انجمن در ...

۲۹ آذر ۱۴۰۰

بازدید مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران از دفاتر استان خراسان رضوی / دیدار با مسؤولان...
آثار مستند راه‌یافته به چهلمین ج...
اعضای هیات انتخاب و داوری آثار م...
آئین‌نامه و ضوابط نام‌نویسی در ص...
از گپ‌های کارگردان در مرحله پیش ...
پشتیبانی انجمن سینمای جوانان ایر...
فیلمسازان جوان به‌دنبال معجزه نب...