مطالب مرتبط با برچسب

محمدرضا دهستانی

فیلم‌های راه‌یافته به شصت‌وپنجمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان یزد – ایساتیس معرفی شدند
عناوین فیلم‌های داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی راه‌یافته به شصت‌وپنجمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان یزد – ایساتیس اعل...

۰۱ بهمن ۱۴۰۱

فیلم‌های راه‌یافته به شصت‌وپنجمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان یزد - ایساتیس معرفی شدند
گزارش تصویری؛
سیزدهمین جلسه از فصل هفتم پاتوق فیلم کوتاه برگزار شد

۰۱ شهریور ۱۴۰۱

سیزدهمین جلسه از فصل هفتم پاتوق فیلم کوتاه برگزار شد
بهارک محمودی سیزدهمین بسته فصل هفتم پاتوق فیلم کوتاه را بررسی می‌کند؛
معمایی، جنایی، رازآلود و ملودرام
  فیلم‌های کوتاه «ناجی»، «نفس‌گیر»، «سرسام» و «بدرقه سکوت» در سیزدهمین جلسه از فصل هفتم پاتوق فیلم کوتاه، اکران، تحلیل و ن...

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد