مطالب مرتبط با برچسب

محمدحسین تمجیدی

در نشست «پژوهش بر خط» همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران عنوان شد؛ محمدحسین تمجیدی: فیلمسازی را نمی‌توان از دانش آکادمیک جدا کرد/ثبت کردن ضامن ماندگاری است
محمدحسین تمجیدی استاد دانشگاه و پژوهشگر باسابقه سینما در نشست «پژوهش برخط» سومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران خطاب به محققان ...

۱۶ شهریور ۱۴۰۰

در نشست «پژوهش بر خط» همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران عنوان شد؛ محمدحسین تمجیدی: فیلمسا...
محمدحسین تمجیدی: دانش نهفته و خودجوش سینمایی در ایران باید پالایش و مکتوب شود
مدیر اسبق پژوهش معاونت فرهنگی و آموزش انجمن سینمای جوانان ایران معتقد است که منابع تحقیقاتی کمی در ایران و جهان در حوزه فیلم کو...

۰۱ شهریور ۱۴۰۰

محمدحسین تمجیدی: دانش نهفته و خودجوش سینمایی در ایران باید پالایش و مکتوب شود
محمدحسین تمجیدی هفدهمین مهمان«برخط فرضی»
گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور محمدحسین تمجیدی برگزار می‌شود. به گزارش روابط عموم...

۲۷ مهر ۱۳۹۹

محمدحسین تمجیدی هفدهمین مهمان«برخط فرضی»
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...