محمدحسن‌ شاه‌محمدی

۲۶ اسفند ۱۳۹۶

راه‌‌یابی فیلم کوتاه «مدرسه» به جشنواره«گاردن استیت» آمریکا

فیلم کوتاه «مدرسه» به کارگردانی محمدحسن شاه‌محمدی به جشنواره «گاردن استیت» آمریکا راه یافت. ...

۷ شهریور ۱۳۹۶

«همین یک‌بار» در رومانی

  فیلم کوتاه «همین یک‌بار» به چهارمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه «آرکادیا» رومانی راه یافت. & ...