مطالب مرتبط با برچسب

محمدجواد فراهانی

در دومین جلسه از فصل جدید پاتوق فیلم کوتاه اصفهان مطرح شد:
سینمای تجربی؛ تقابلی میان واقعیت و خیال
دومین جلسه از فصل پنجم پاتوق فیلم انجمن سینمای جوانان ایران- اصفهان چهار فیلم «زندگی لزج»، «چگونه منتظر گودو باشیم»، «رامخانه» ...

۱۲ تیر ۱۴۰۲

سینمای تجربی؛ تقابلی میان واقعیت و خیال
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد