محبوبه خوش‌روش

۴ مرداد ۱۳۹۶

کارگاه « وظایف منشی‌صحنه» در دفتر کرج بر گزارشد

کارگاه آموزشی وظایف منشی‌صحنه با حضور محبوبه خوش‌روش برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجمن ...

۲ مرداد ۱۳۹۶

کارگاه « وظایف منشی صحنه» در کرج

کارگاه آموزشی وظایف منشی‌صحنه با حضور «محبوبه خوش‌روش» در دفتر کرج برگزار می‌شود. به گزارش ...