مجید واحدنژاد

۳۰ مرداد ۱۴۰۰

تولید فیلم کوتاه روان

فیلم کوتاه «روان» به کارگردانی مجید واحدنژاد آماده نمایش شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سین ...

۲۱ مرداد ۱۴۰۰

«ثریا» آماده نمایش شد

مراحل ساخت فیلم کوتاه ثریا به‌کارگردانی مجید واحدنژاد و تهیه‌کنندگی امیرمنصور اسفندیاری پای ...

۱۸ مرداد ۱۴۰۰

تولید مغزهای طراح

فیلم کوتاه «مغزهای طراح» به کارگردانی مجید واحدنژاد با پایان مراحل فنی  آماده نمایش می‌شود. ...