مطالب مرتبط با برچسب

مجید واحدنژاد

تولید فیلم کوتاه روان
فیلم کوتاه «روان» به کارگردانی مجید واحدنژاد آماده نمایش شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم کوتاه «روان» ...
«ثریا» آماده نمایش شد
مراحل ساخت فیلم کوتاه ثریا به‌کارگردانی مجید واحدنژاد و تهیه‌کنندگی امیرمنصور اسفندیاری پایان یافت. به‌گزارش روابط‌عمومی انجمن ...
تولید مغزهای طراح
فیلم کوتاه «مغزهای طراح» به کارگردانی مجید واحدنژاد با پایان مراحل فنی  آماده نمایش می‌شود. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای ج...
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد