مجید حقیقی

۱۳ بهمن ۱۳۹۹

تولید سینمای خیابانی در دفتر کرج

  فیلم کوتاه «سینمای خیابانی» به کارگردانی مجید حقیقی از تولیدات دفتر کرج آماده نمایش ...

۲ اسفند ۱۳۹۶

فیلم کوتاه «امتحان ابدی» آماده نمایش شد

فیلم کوتاه داستانی «امتحان ابدی» به کارگردانی مجید حقیقی از تولیدات انجمن سینمای جوانان کرج ...

۲۷ تیر ۱۳۹۶

«طبقه همکف» در دفتر کرج ساخته شد

فیلم کوتاه طبقه همکف به کارگردانی مجید حقیقی  از تولیدات انجمن سینمای جوانان- دفتر کرج آماد ...