مطالب مرتبط با برچسب

مجتبی حمزه‌زاده

از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر خمینی‌شهر؛
«سقف ماهی» تولید شد
فیلم کوتاه «سقف ماهی» به کارگردانی مجتبی حمزه‌زاده در خمینی‌شهر تولید شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم ...
«ضد اشک» در خمینی‌شهر تولید شد
تولید فیلم کوتاه «ضد اشک» ساخته مجتبی حمزه‌زاده، به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم کوتاه «ضد...

۲۷ فروردین ۱۴۰۲

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد