مطالب مرتبط با برچسب

مجتبی آقایی سربرزه

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش عکس هفتمین جشنواره ملی« نماز و نیایش به روایت دوربین»
«مجتبی آقایی سربرزه»، «مجید ایرانی قمی» و «مجید ناگهی» به‌عنوان هیئت انتخاب و داوری بخش عکس هفتمین جشنواره ملی« نماز و نیایش به...

۱۱ دی ۱۳۹۵

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش عکس هفتمین جشنواره ملی« نماز و نیایش به روایت دوربین»
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد