مطالب مرتبط با برچسب

مایشگاه گروهی عکس “ایران من”

ایران در قاب عکاسان انجمن سینمای جوانان ایران
آثار برگزیده عکاسان انجمن سینمای جوانان ایران در فرهنگسرای امام (ره) به تماشا گذاشته شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوان...

۲۸ بهمن ۱۴۰۰

ایران در قاب عکاسان انجمن سینمای جوانان ایران
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد