مطالب مرتبط با برچسب

ماهی

نمایش 3 فیلم کوتاه ایرانی در برزیل
2 انیمیشن‌ کوتاه «تنگ، کاغذ، ماهی»، «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» فیلم کوتاه داستانی  «نگران نباش»  به جشنواره MOS...

۲۵ آبان ۱۳۹۹

«تنگ، کاغذ، ماهی» در جشنواره mitreo ایتالیا
انیمیشن‌ کوتاه «تنگ، کاغذ، ماهی» به کارگردانی امیرشهاب مهدیزاده و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران (دفتر ویژه تهران) به جش...

۲۷ مهر ۱۳۹۹

«تنگ، کاغذ، ماهی» در جشنواره mitreo ایتالیا
 راه یابی  انیمیشن کوتاه «تنگ، کاغذ، ماهی»  به جشنواره پرتغالی
انیمیشن‌ کوتاه «تنگ، کاغذ، ماهی» به کارگردانی امیرشهاب مهدیزاده و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران (دفتر ویژه تهران) به جش...

۱۶ مهر ۱۳۹۹

 راه یابی  انیمیشن کوتاه «تنگ، کاغذ، ماهی»  به جشنواره پرتغالی
راه‌یابی «تنگ، کاغذ، ماهی» به جشنواره ایتالیا
انیمیشن کوتاه «تنگ، کاغذ، ماهی»  ساخته امیرشهاب مهدیزاده و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران (دفتر ویژه تهران) به جشنواره C...

۱۲ مهر ۱۳۹۹

راه‌یابی «تنگ، کاغذ، ماهی» به جشنواره ایتالیا
نمایش 2 انیمیشن کوتاه از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران در جشنواره انگلیسی
انیمیشن کوتاه «تنگ، کاغذ، ماهی» به کارگردانی امیرشهاب مهدیزاده  و «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» ساخته  مهدیه‌سادات...

۲۵ شهریور ۱۳۹۹

نمایش 2 انیمیشن کوتاه از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران در جشنواره انگلیسی
کسب چهار جایزه بین‌المللی، حاصل حضور فیلم‌های ایرانی در ایتالیا با داوری یوسف کارگر
 سومین دوره جشنواره فیلم کوتاه «سینما پوورو» ایتالیا با کسب چهار جایزه برای فیلم های کوتاهی از ایران به کار خود پایان داد. به گ...

۰۵ مهر ۱۳۹۵

کسب چهار جایزه بین‌المللی، حاصل حضور فیلم‌های ایرانی در ایتالیا با داوری یوسف کارگر
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد