مطالب مرتبط با برچسب

مؤسسه ملی فیلم بریتانیا

بزرگ‌ترین جایزه حمایتی مؤسسه ملی فیلم بریتانیا برای فاطمه احمدی
فاطمه احمدی جایزه حمایتی ۱۵هزار پوندی مؤسسه ملی فیلم بریتانیا را برای فیلم کوتاه «دریای تلخ» خود دریافت کرد. به گزارش روابط‌عمو...

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

بزرگ‌ترین جایزه حمایتی مؤسسه ملی فیلم بریتانیا برای فاطمه احمدی
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد