لنگرود

۳۰ مهر ۱۳۹۹

هجدهمین  برنامه  (سینما آینده) در لنگرود

هجدهمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه لنگرود تحت عنوان  «سینما آینده» برگزار شد. به گزارش روابط عمو ...

۲۶ شهریور ۱۳۹۹

برگزاری  هفدهمین  برنامه  «سینما آینده» در لنگرود

هفدهمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه لنگرود تحت عنوان  «سینما آینده» برگزار شد. به گزارش روابط عمو ...

۱۸ دی ۱۳۹۷

عکاسی گروهی در لنگرود

جلسه عکاسی گروهی با حضور تعدادی از عکاسان شرق گیلان در لنگرود برگزار شد. به گزارش روابط عمو ...

۱۱ مهر ۱۳۹۷

برگزاری  چهارمین  جلسه پاتوق فیلم کوتاه در لنگرود

چهارمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه با نمایش۴ فیلم در لنگرود برگزار شد.   به گزارش روابط عمو ...

۲۰ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری دومین جلسه پاتوق فیلم کوتاه در لنگرود

دومین  جلسه پاتوق فیلم کوتاه با نمایش ۴ فیلم در لنگرود برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجم ...