مطالب مرتبط با برچسب

لرستان

معرفی اعضای شوراهای تولید انجمن سینمای جوانان ایران (قسمت پنجم)
اعضای شوراهای تخصصی تولید انجمن سینمای جوانان ایران در پنج استان دیگر معرفی شدند. به‌گزارش روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایرا...

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

معرفی اعضای شوراهای تولید انجمن سینمای جوانان ایران (قسمت پنجم)
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد