لابیرنت

۱۲ اسفند ۱۳۹۷

لابیرنت  ایرانی در آمریکا

فیلم کوتاه «لابیرنت» به  ساخته شیوا نوری در جشنواره بین‌المللی فیلم EQUINOX WOMEN’S   ...

۷ اسفند ۱۳۹۷

«لابیرنت» در هند

فیلم کوتاه «لابیرنت» ساخته شیوا نوری در جشنواره بین‌المللی فیلم Filmssaz هند به نمایش در خو ...

۲ بهمن ۱۳۹۷

نمایش «لابیرنت» ایرانی در آمریکا

فیلم کوتاه «لابیرنت» به نمایندگی از ایران در جشنواره بین‌المللی فیلم  CASCADIA آمریکا به رو ...