مطالب مرتبط با برچسب

قائم مقام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران

قائم مقام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران: فیلم کوتاه در روزهایی که زمان مهم است اهمیت پیدا می‌کند
قائم مقام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با حضور در پردیس سینمایی ایران مال در حاشیه سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فی...

۰۴ بهمن ۱۳۹۹

قائم مقام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران: فیلم کوتاه در روزهایی که زمان مهم اس...
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد