فیلم کوتاه ۹۹۹۹۹۹۹۹۹

۱۵ آبان ۱۳۹۷

نمایش فیلم کوتاه ۹۹۹۹۹۹۹۹۹ در ترکیه

فیلم کوتاه ۹۹۹۹۹۹۹۹۹ کار کریم عظیمی به بخش مسابقه جشنواره جهانی اسب تروا راه یافت.   ب ...

۴ آذر ۱۳۹۶

حضور «۹۹۹۹۹۹۹۹۹» در جشنواره “Phenicien” فرانسه

فیلم کوتاه «۹۹۹۹۹۹۹۹۹»ساخته کریم عظیمی به نمایندگی از ایران درجشنواره بین‌المللی فیلم ̶ ...

۳۱ تیر ۱۳۹۶

جایزه بهترین فیلم تجربی جشنواره آلمان برای «۹۹۹۹۹۹۹۹۹»

فیلم کوتاه «۹۹۹۹۹۹۹۹۹» به کارگردانی کریم عظیمی و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران – دف ...