فیلم کوتاه خاکسترنشین

۲۶ تیر ۱۳۹۶

رونمایی از «خاکسترنشین» در انجمن فیلم کوتاه شیراز

فیلم کوتاه خاکسترنشین از سری تولیدات انجمن سینمای جوانان استان فارس در سال۹۶، در انجمن فیلم ...

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

تولید «خاکستر نشین» در شیراز

  فیلم خاکسترنشین  به تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان استان فارس آماده نمایش شد. به گزارش ر ...