فیلم کوتاه حفره

۱۰ بهمن ۱۳۹۶

حضوردو فیلم از انجمن سینمای جوانان استان قزوین در جشنواره Cefalu ایتالیا

فیلم‌های کوتاه «حفره» ساخته عطا مجابی  و  «هیچی بزرگ» ساخته کاوه کاظم‌زاده هر دو از تولیدات ...

۱۴ آبان ۱۳۹۶

موفقیت «حفره» درجشنواره Rosarito مکزیک

«حفره» بهترین فیلم کوتاه سیاه و سفید جشنواره  Rosarito مکزیک شد. به گزارش روابط عمومی انجمن ...