فیلم کوتاه «حضور»

۱۸ فروردین ۱۳۹۷

نمایش «حضور» در اسپانیا

فیلم کوتاه «حضور» به نمایندگی از ایران در جشنواره بین‌المللی فیلم RADIO CITY اسپانیا به نما ...