فیلم کوتاه انتخاب

۲۴ بهمن ۱۳۹۷

«انتخاب» در انگلستان و هند

  فیلم کوتاه «انتخاب» به کارگردانی ایمان محمودی در دوجشنواره در دوجشنواره  در کشورهای انگلس ...

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

فیلم کوتاه «انتخاب» در دفتر کرج آماده نمایش شد

  فیلم کوتاه  داستانی انتخاب به کارگردانی «محسن سلطاندوست» از تولیدات انجمن سینمای جوانان- ...