فیلم کوتاه «آرام‌گاه»

۲۱ آبان ۱۴۰۱

«آرام‌گاه» از جشنواره فیلم کوتاه داکا جایزه گرفت

فیلم کوتاه «آرامگاه» ساخته علی دارایی جایزه بهترین فیلمبرداری چهاردهمین جشنواره دانشجویی فی ...

۱۵ آبان ۱۴۰۱

حضور «آرام‌گاه» در دو جشنواره دانشجویی فیلم کوتاه داکا و گوفا

فیلم کوتاه «آرام‌گاه» به کارگردانی علی دارایی در دو جشنواره دانشجویی فیلم کوتاه دانشگاه داک ...

۱۰ آبان ۱۴۰۱

«آرام‌گاه» منتخب دو جشنواره ایتالیایی و آمریکایی شد

فیلم کوتاه «آرام‌گاه» به کارگردانی علی دارایی در ادامه حضور جهانی خود، در پانزدهمین جشنواره ...