فیلمنامه های راه یافته

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعلام فیلمنامه‌های بخش مسابقه جشنواره ملی «نماز و نیایش»

۱۷ فیلمنامه کوتاه در دو بخش آزاد و اقتباسی در بخش مسابقه هشتمین جشنواره ملی «نماز و نیایش ب ...

۱۹ دی ۱۳۹۷

اعلام فیلمنامه‌های بخش مسابقه  جشنواره  ملی «تسنیم»

  ۱۷ فیلمنامه در دو بخش آزاد و اقتباسی به بخش مسابقه فیلمنامه  سومین جشنواره  ملی «تسن ...